+38(050)6630132 businesswoman.if@gmail.com

«URBAN CONSULT» – провідна зірка для вашого бізнесу в Македонії

«URBAN CONSULT»  –  провідна зірка для вашого бізнесу в Македонії

Нагальна потреба будь-якого бізнесу – розширення сфери впливу і знайдення нових стабільних ринків. Сьогодні це питання глобально стоїть ще гостріше, і для українського бізнесу зокрема. Тому все частіше погляди звертаються до невеликих, маловідомих, але досить розвинутих в економічному й правовому сегменті країн, які, до того ж, мають вдале географічне положення, схожу культуру і ментальність. Але як не загубитись у лабіринтах привабливих пропозицій і безмежному полі іноземних законів, як врахувати національну специфіку країни? Звичайно, потрібний досвідчений провідник, який знає найкоротший і найефективніший шлях до поставленої мети. Таким провідником в Республіці Північна Македонія є компанія «Urban Consult», створена на основі власного успішного досвіду її засновника з метою відкриття через Македонію європейських шляхів новому бізнесу, насамперед українському. Компанія має шестирічний позитивний досвід у цій невеликій балканській країні, надавши за цей час допомогу багатьом компаніям і приватним підприємцям.

Її засновник у Македонії – молодий, енергійний український бізнесмен, представник Спілки малих та середніх підприємств України в Македонії з 2017 р. та голова Української громади в Македонії з 2018 р. Олександр Урбанович. Представництво в Україні македонської компанії, що займається консалтинговими проектами, очолює Олександр Кочетков.

Ще у 2014 р. вирішивши відкрити та розвинути власну справу за межами України, долаючи різноманітні бюрократичні й правові перешкоди, О.Урбанович зрозумів, що накопичений «бойовий» досвід з одного боку може бути добрим продовженням власного бізнесу, а з іншого – стане у пригоді таким же бізнесменам, які шукають стабільні терени для розвитку власної справи і прагнуть вийти на нові незаймані ринки, але побоюються загубитись в іноземних правових та адміністративних лабіринтах або не знають з чого почати.       

Таким чином визначилось коло послуг, які досвідчена команда цієї консалтингової компанії готова запропонувати: аналіз місцевого ринку, враховуючи специфіку діяльності потенційного клієнта, надання докладної інформації щодо затребуваності товару чи послуги на місцевому ринку, і надалі – реєстрація компанії в Республіці Північна Македонія, відкриття банківських рахунків, допомога в отриманні дозволів на проживання в країні, вивід та супровід товарів та послуг українського виробника на місцевий ринок. «Urban Сonsult» має своїх професійних перекладачів, проводить навчання македонською мовою за індивідуальною програмою, надає кваліфіковані бухгалтерські послуги та повний юридичний супровід, починаючи з реєстрації компанії в Македонії.

Ця чудова країна має усі передумови для успішного ведення бізнесу. До того ж, протягом останніх років одним з найважливіших пріоритетів країни, активно стимульований урядом і внесений до передвиборчих програм головних політичних партій, є активне залучення іноземних інвестицій в македонську економіку, у зв’язку з чим пропонуються максимально привабливі умови для іноземних інвесторів при відкритті компаній на македонській території, включаючи створення так званих вільних економічних зон, суттєве зменшення податкових навантажень на нових інвесторів, надання різноманітних пільг, нескладні адміністративні процедури тощо. Додавши до цього зручне географічне положення, прийнятні кліматичні умови, чудові природні ландшафти, відносно дешевий «споживчий кошик», стабільний курс ЄВРО впродовж багатьох років, а  також те, що країна нещодавно стала членом НАТО і незмінно просувається до вступу в ЄС, в результаті отримуємо привабливий потенційний напрямок для життя і ведення бізнесу.

Проте, як і всюди, тут існує підводне каміння, тому що своя, рідна бюрократія – це відома територія, і вже вироблені певні механізми «співробітництва», а в чужій країні, яким би досвідченим не був бізнесмен, напрацьовані схеми виявляються неефективними, оскільки часто не достатньо лише доброго знання законів, найчастіше місцева специфіка ведення бізнесу і національний менталітет, а також правильне розуміння політичної ситуації в країні відіграють чи не найважливішу роль в успіху справи.

Враховуючи усі ці чинники, консалтингова компанія може стати гідною опорою і гарантом успішного початку бізнесу в Македонії. Тому фірма «Urban Consult» закликає не боятись змін і сміливо вирушати до нових починань та завжди готова простягнути руку допомоги на цьому шляху, адже зацікавленість у досягненні успіху потенційним клієнтом є обоюдною.

Веб-сторінка компанії, де можна докладніше ознайомитись з пропозиціями: Urbanconsult.mk.

Автор: Мар’яна Плющ

«URBAN CONSULT» is a leading star for your business in Macedonia

The urgent necessity of any business is an expansion in the sphere of influence and finding of new stable markets. Today this question stands out clearly on a global level concerning Ukrainian businesses in particular. Frequently attention is turned to smaller less eminent countries with well developed economies and legal structures along with appropriate geographical position, similar culture and mentality.

How not to get lost in the labyrinths of attractive suggestions and boundless fields of foreign laws, taking into consideration all the specifics of the host country? Certainly, an experimental explorer who knows the shortest and most effective way to target goals. The «Urban Consult» Company is such an explorer in the Republic North Macedonia. A self-established Company, after the founder saw and recognised a need and gap in the market, it has had outstanding success and has proven experience countrywide. Now with a sucessful six year record, during which time it has assisted a large number of companies and entrepreneurs within N.Macedonia, The Company’s purpose is to assist in opening of new business throughout Macedonia according to the European standards. The priority target groups are the Ukrainian businessmen willing to invest.

The company was founded in 2017 by the young energetic Ukrainian businessman who is representative of the Union of Small and Middle Level Ukrainian Entrepreneurs. Mr. Oleksandr Urbanovich . Chairman of the Ukrainian Diaspora in Macedonia since 2018. Mr. Oleksandr Kochetkov is the Head of the Representative of the Macedonian Chamber in Ukraine, engaged in Project Consultancy Business.

In 2014, Mr.O.Urbanovich decided to establish and develop his own business outside Ukraine. While running his own business he faced many bureaucratic and legal obstacles. Overcoming these, he came to realise and understand that the experience accumulated would be a solid base to run and maintain his own business whilst assisting and advising all those businessmen looking for sustainable business opportunities desirous of locating and targeting the new markets, whilst avoiding being lost in foreign legal and administrative matters in their business start-up.

The ranges of services which «URBAN CONSULT COMPANY» is ready to offer is:

Local market analysis, taking into account the specific scope of activities of the potential clients, providing information concerning the needs and assessments with regard to availability of goods and services at local level:

Issues of Company Registration in the Republic of North Macedonia;

Opening of bank accounts;

Information on and assistance of Residency Permission:

Export of commodities/goods and services from the Ukrainian producer to the NRM market.

«Urban Consult» has professional translators, skilled in multi languages including English, Macedonian, Russian and Ukrainian providing expert knowledge of Macedonian language throughout individual programmes and also supplies skilled book-keeping services and complete legal supervision, starting from the registration of company in Macedonia.

North Macedonia is a remarkable country that has all the pre-conditions for the running of a successful business. During recent years, one of the major priorities of the country’s government is an active foreign investment policy as a stimulative measurement within the Macedonian economy. These policies are widely reflected in the election programs of main political parties. The foreign investors when opening a company in Macedonia are offered very attractive terms and conditions, including establishing of so-called free economic zones, substantial tax relief for new investors grants various privileges, and simplification of administrative procedures etc.. Taking into the considerations country’s comfortable geographical position, agreeable climate conditions, remarkable natural landscapes, and a relatively cheap cost of living.

NMK currency is, and has been linked to the EURO for many years along with the fact that the country recently became a member of NATO, plus a longstanding and continuing drive toward EU entry along with all the other advantages already outlined makes N. Macedonia an ideal location for business..

Whilst there are many positives, as anywhere else, some invisible obstacles exist, even for the most experienced business person. Bureaucracy can be one such problem. In a foreign country, it does not matter how experienced a business person might be, local knowledge, not only of legislation, but also local culture, customs, both in and outside the business world, and of the Political Situation within the country is essential for success.

Taking into account all these factors  Urbanconsult MK  with its core ethic of always being on hand to support and assist in any way believing that “Your Success is Our Success” represents the Consultancy Agency that new businesses should choose to ensure first class service and results.  

For more detailed information please visit Companies’ Web Page   Urbanconsult.mk.