+38(050)6630132 businesswoman.if@gmail.com

У КМДА відбудося підписання «Гендерного паспорта м. Києва»

15 травня 2019 року ,в Міжнародний день сім’ї ,о 10:30 в КМДА відбудося підписання «Гендерного паспорта м. Києва» – сучасного інформаційного інструмента, який є комплексним заходом моніторингу стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та вразливих верств населення, тощо.  

Врахування принципів рівності жінок та чоловіків в нормативно-правових документах місцевого рівня є стандартом і актуальним питанням європейського і світового суспільного порядку денного. Однак, не лише розроблена і реалізована методологія дослідження стану гендерної рівності, в частині захисту прав жінок та чоловіків, але й об’єктивна оцінка актуальної ситуації, аналіз динаміки і тенденцій, прогнозування і окреслення стратегії є важливими компонентами втілення ефективної політики захисту прав кожної людини.

Як підкреслила заступниця голови КМДА Марина Хонда:

«Формування повного гендерного паспорту міста дасть можливість збирати та акумулювати необхідну статистичну інформацію, розробляти та поступово вдосконалювати як індикатори, так і саму методологію оцінки стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків  на рівні міста Києва; досліджувати та інтерпретувати відповідні динамічні тренди.

Подальша систематизація і генералізація отриманих даних посилить якість стратегічного та оперативного планування структурними підрозділами КМДА та РДА заходів із забезпечення прав людини, що в середньостроковій перспективі позитивно впливатиме на зміну соціально-економічного становища як жінок, так і чоловіків, а також ефективного бюджетного планування з використанням підходів гендерно – орієнтованого бюджетування.»

На сьогодні, комплексно сформований гендерний паспорт будь-якої адміністративно-територіальної одиниці відображає існуючі гендерні розриви, диспропорцію та демонструє динаміку в різних суспільно-економічних, соціокультурних, політичних, побутових та інших сферах життя населення.

 За словами Віце-президентки «Спілка жінок України» Воронцової Анни, «Гендерний підхід, в частини забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створює ефективну систему забезпечення мешканців міста доступними та якісними послугами та надання можливості впливу в прийнятті рішень щодо розбудови міста як для жінок так і для чоловіків.Тема рівності жінок та чоловіків повинна бути наскрізною в політиці міста, що передбачає інтеграцію питань рівної участі мешканців у всі програми та види діяльності.» Віце-президентка ГС «UA Woman» Лілія Леонідова заувавжила, що «крім основних агрегованих груп ідентифікуються також дві супутні області – насильство і нерівність, зосереджені на конкретних явищах, які характерні лише окремим специфічним групам населення (фактор насильства застосовується для фіксації насильства щодо жінок і дівчат, а фактор нерівності розглядає гендерні розриви серед конкретних груп населення (інваліди, неповні сім’ї, мігранти, групи ризику щодо суспільно-небезпених хвороб тощо).       Тому комплексний гендерний аналіз має застосовуватись для більш детального розуміння ситуації у місті, оскільки для задоволення потреб і вирішення проблем різних верст населення необхідні різні стратегії та підходи».

До цього часу було кілька спроб акумулювати інформацію про становище чоловіків і жінок на рівні окремих міст (Харків, Вінниця), також на запит віце-прем’єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І. Климпуш-Цинцадзе було підготовано попередній аналіз стану забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у м. Києві за 2017-2018 рр, що містив стислий перелік базових статистичних показників. Ці документи є вкрай важливими для первинного розуміння поточної ситуації. Зокрема, проведення у місті Києві базового дослідження дало можливість побачити реальність проблеми нерівного забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків у різних сферах суспільно-економічного життя міста, та визначила потребу у подальшому більш глибокому та комплексному моніторингу та оцінці зазначеної питання, в першу чергу шляхом формування Гендерного паспорту столиці.

Як підкреслила Лілія Леонідова: «Саме гендерний паспорт на основі акумулювання, обробки і аналізу статистичної інформації, данних опитувань, самооцінок респондентів, вторинного аналізу інформації з інших джерел дає змогу виявити результативність, досяжність і ефективність існуючих програм і політик, сприяє розвитку та впровадженню формування доказової політики у сфері рівності між жінками та чоловіками, має бути використаний для роботи щодо планування, програмування та реалізації важливих цільових соціальних програм столиці

Анна Воронцова, вважає: «Київ є орієнтиром для решти міст країни і завжди перебуває в авангарді сучасних стилів організації міського життя, моделювання і стратегічного планування, створення і реалізації соціальних програм тощо. Ґрунтовне і всебічне дослідження у столиці, результатом якого повинен бути «Гендерний паспорт м. Києва», стане базою унікального методологічного алгоритму, пілотованого у найбільшому місті України, а отримана інформація буде використана для розробки конкретного плану дій у Стратегії розвитку міста. Надалі це може бути зразком для решти міст і регіонів країни і наблизить вітчизняну аналітику у сфері захисту прав жінок та чоловіків до високих європейських та світових стандартів.» Наразі триває робота зі створення робочої групи у складі профільних управлінь КМДА, депутатів Київради, представників НГО (ГС «UA Woman», ГС «Спілка жінок України»), науково-дослідних інститутів, ЗМІ, тощо для розробки гендерного паспорта м. Києва.