+38(050)6630132 businesswoman.if@gmail.com

Особливості формування та розвитку консалтингового бізнесу в Україні

Особливості формування та розвитку консалтингового бізнесу в Україні

Консультуючись з однією з важливих умов, є розуміння особливостей функціонування та розвитку консалтингового бізнесу в Україні.  

Під час соціалістичного періоду існувала і активно розвивалася консультативна діяльність, яка передбачала професійну допомогу та підтримку управлінських інновацій вітчизняних підприємств. Численні економічні та галузеві науково-дослідні інститути розробили та вдосконалили методологію управління виробництвом, запровадили нові принципи організації виробництва, що забезпечувало зростання ефективності праці, використання матеріальних та інших ресурсів.

Змінені умови економічного розвитку, процеси денаціоналізації та приватизації майна дали новий імпульс управлінському консалтингу. Консалтинг в Україні стає особливою галуззю та бізнесом.

Сьогодні в Україні налічується понад 300 вітчизняних консалтингових фірм, 42% з яких надають виключно послуги з управлінського консалтингу, відкриті представництва провідних консалтингових фірм, що є лідерами у консалтинговому бізнесі, включаючи “великі п’ять”. Серед українських організацій, які розглядали консалтинг, 42% – це лише консультування, 30% – лише 80% загального обсягу продажів для консультування. Крім того, третина навчальних закладів мають свої консалтингові підрозділи.

На відміну від розвинених країн, систематичне співробітництво з консультантами, які надають послуги управління компаніям-управляючим, консалтинг з менеджменту в Україні використовується епізодично. Це пов’язано з тим, що переважна більшість підприємств, фірм та компаній шукають консультаційну допомогу у критичних ситуаціях, коли їхні власні зусилля не можуть вирішити існуючі проблеми.

Відсутність статистичної інформації та захист комерційних інтересів у грошовій формі не дозволяють оцінити консалтинговий бізнес з точки зору його прибутковості та фінансової привабливості.

Однак серйозний рівень конкуренції на цьому ринку дозволяє зробити висновок про значний рівень рентабельності послуг, що надаються клієнтам.

Сьогодні можна чітко визначити основних постачальників консалтингової продукції в Україні. Це:

відділення великих іноземних багатофункціональних компаній, що мають консультаційні проекти з державними структурами України з питань оподаткування, регулювання бюджету, вдосконалення нормативно-правової бази, а також обслуговує спільні та іноземні компанії в Україні, банківські структури; 
Представництва іноземних консалтингових фірм, які здійснюють стратегію отримання нових ринків та вивчення привабливості українського ринку; 
іноземні консалтингові фірми, що працюють за програмами донорських організацій, та надання технічної допомоги з управління консалтингом у пріоритетних галузях народного господарства (енергетика, транспорт, зв’язок, сільське господарство тощо);
вітчизняні консалтингові фірми, що спеціалізуються на наданні послуг з приватизації підприємств, включаючи оцінку майна, підготовку документального забезпечення процесу приватизації тощо; 
спеціалізовані консалтингові фірми, що надають консультаційні послуги в конкретних сферах консультацій з менеджменту (бізнес-планування, фінансова оцінка, маркетинг, податкове планування, митне регулювання та інше). 

Стимулювання розвитку вітчизняного консалтингового бізнесу пов’язане з необхідністю зменшення залежності української економіки від іноземних фахівців та зниження витрат для іноземних високооплачуваних фахівців.

Переваги вітчизняних консультантів, безумовно, включають в себе знання основних причин (пов’язаних з менталітетом, національними особливостями) існуючих управлінських проблем і, в зв’язку з цим, їх оптимальне рішення, а також можливість адаптації сучасних методів управління до особливостей вітчизняні підприємства.

В даний час діяльність консалтингових фірм України відрізняється якісними змінами, які пов’язані зі зміною спеціалізації наданих послуг. Основними видами консалтингових послуг є пост-приватизаційна підтримка підприємств для маркетингових досліджень, організація маркетингу на підприємствах, розробка стратегій розвитку бізнесу, пошук партнерів та інвесторів, формування зв’язків із громадськістю, проведення рекламної кампанії.