+38(050)6630132 businesswoman.if@gmail.com

Американськi вченi визначили, скільки часу нам треба, щоб закохатися

Американськi вченi визначили, скільки часу нам треба, щоб закохатися
Виявляється, чоловiкам для цього досить 8,2 секунди пiсля першої зустрiчi. 

Усього лиш треба дiвчинi не зникати з-перед його очей, поки органiзм у шаленому ритмi аналiзує й iнтерпретує всi сигнали, аби потiм видати вердикт: подобається чи не подобається, пiдiйти знайомитись чи вiдвести погляд i бiльше не згадувати.

У кохання з першого погляду вiрять 62% українцiв, i 47% пережили його на власному досвiдi. Скептикiв менше — тiльки 29% не припускають, що справжнi почуття можуть народитися вмить, i 8% поки не визначилися з вiдповiддю. Такi данi соцiологiчного дослiдження, проведеного Центром iменi О. Разумкова.

Кохання у стилi “удар блискавки” — найбiльш ефективне з бiологiчної точки зору. В обiйми одне одного людей штовхають iнстинкти. Мозок миттєво “зчитує”, наче штрихкод, “маркери” iншого: риси обличчя, мiмiку й жести, що вiдбивають звички, походження й особливостi характеру, запахи, якi розповiдають про фiзичний стан, зустрiчну емоцiю, позитивну енергетику. I щойно їх значення збiгнуться з потрiбними саме тобi, лунає сигнальний дзвiнок: от воно, кохання! Улюблений колiр, улюблений розмiр…

Природа зводить людей, якi могли б взаємодоповнюватися: з вiдмiннимгенетичним набором, з рисами характеру, що можуть компенсуватися чи “виправитися” пiд впливом одне одного у спiльному майбутньому. Люблять за вiдмiннiсть — i саме тому, напевне, зацiкавила темноокого брюнета англiйця сiроока русява українка. Вiн iнiцiативний — вона нерiшуча, вiн вiдчайдух — вона iнодi надмiру обережна, вiн наполегливий — вона нiжна й поступлива.

I якщо первинний “аналiз” витримає пiдтвердження тривалими почуттями, можна
буде не сумнiватись: дитина у такої пари буде гарна, розумна i здорова.
Недаремно ж природа старалася — вона найкращий селекцiонер!

Серце впiзнає

Окрiм бiологiчних чинникiв, дiють ще й психологiчнi. У кожного з нас є
уявлення про те, якою має бути кохана людина — зовнiшнiсть, поведiнка,
мова. Тож якщо у пору, коли серце твоє вiльне i налаштоване на пошук
кохання, ти побачиш хлопця, схожого на твiй iдеал, органи чуття неодмiнно
зворохобляться: “От же вiн!”

До кохання може пiдштовхнути нас i пiдсвiдомiсть. Вона приховує чимало
емоцiйних спогадiв, залишених попереднiми стосунками. Може, колись, ще в
дитсадку, подобався тобi хлопець, який смiшним характерним жестом почiсував
перенiсся. А старший брат, який тебе завжди захищав, поруч iз яким ти
почувалася в безпецi, мав звичку трохи прикусувати губу, коли уважно
слухав.

I ти можеш навiть не зрозумiти, чим тебе привабив отой хлопець, що сидить навпроти в електричцi. А вiн усього лиш торкнувся перенiсся i прикусив губу. I твоя пiдсвiдомiсть одразу ж  вiдреагувала, “увiмкнувши” почуття захищеностi, яке було у тебе поруч iз братом, i теплу симпатiю, що виникала до того хлопчика з дитсадка.

Американський сексолог Джон Манi назвав таке явище “топографiєю кохання”. Ми завжди носимо в собi “зарубки” болю i задоволення,  отриманi внаслiдок сильних вражень у минулому. I щойно з’являється хтось схожий на того, що викликав у нас багато емоцiй, — закохуємося, iнодi навiть усупереч здоровому глузду. Нас вабить не стiльки ця конкретна людина, скiльки чарiвне минуле…

Тiльки не вiдводь очей!

Щоби любов спалахнула, двоє неодмiнно мають зустрiтися поглядами. Якщо вiн
дивиться на тебе, а ти присоромлено ховаєш очi — iскрi мiж вами не
спалахнути. Адже саме трохи довший, анiж звичайно, погляд у вiчi свiдчить
про зацiкавлення людиною.

У Лондонському економiчному коледжi навiть експеримент провели з цього
приводу. Роздавали пiддослiдним кольоровi знiмки рiзних облич, а поки тi їх
роздивлялися, фiксували змiни в мозку. Виявилося, що у випадку, коли очi з
фотки дивилися прямо на учасника експерименту i при цьому обличчя
оцiнювалося як привабливе, активiзувалась певна дiлянка мозку. Якщо ж
обличчя з фотографiї “дивилося” вбiк, у мозку фiксувалися ознаки
розчарування.

Пiдтвердити i пояснити цi результати взялися вченi з Абердинського
унiверситету. Вони теж роздали пiддослiдним фотографiї, але на них були
зображенi не рiзнi люди, а тi самi, тiльки з рiзними виразами обличчя. I що
виявилось? Найгарнiшими учасники експерименту назвали тi обличчя, якi
“дивилися” на них прямо i приязно!

“Люди вважають бiльш привабливими тих, кого приваблюють вони самi, —
зауважує Бен Джонс. — Якщо усмiхаєшся людинi i довго не вiдводиш очей,
твоя привабливiсть iз їх точки зору зростає. Для всiх нас дуже важливi
соцiальнi сигнали, якi повiдомляють, наскiльки цю людину вабить до вас”.

“Механiзм” закоханостi дуже простий: вiн дивиться тобi у вiчi, посилаючи
сигнал: “Я тобою цiкавлюсь!”, i коли ти вiдповiдаєш таким же тривалим
поглядом, мiж вами встановлюється емоцiйний контакт. Аби оцiнити, чи є
зацiкавленiсть взаємною, як правило, вистачає 90 секунд.

З точки зору еволюцiї все цiлком логiчно, переконує Джонс. Всього лише за
поглядом ми можемо оцiнити, цiкавиться нами людина чи нi i чи варто
витрачати на неї свiй час.

Саме на цих фактах базується iдея популярних у Нью-Йорку
eye-gazing-parties. На них збираються самотнi хлопцi й дiвчата, що прагнуть
знайти собi пару. Але замiсть спiкуватися, танцювати чи пити разом пиво
вони в абсолютнiй тишi дивляться одне одному в очi. Двi хвилини, не бiльше
— i одразу ж вирiшують, варто продовжувати знайомство чи нi. Учасники
вечiрок переконують: такий тривалий погляд одразу “висвiчує” сутнiсть
людини, наче рентген.

А ще, пiдказують вченi вже iз Чиказького унiверситету, кiлька хвилин,
проведенi поруч iз гарненькою дiвчиною, у хлопцiв рiзко активiзують
вироблення тестостерону. Вiн i штовхає справжнього мисливця на завоювання
здобичi.

Трохи цифр

* Серед американцiв романтикiв — лише 47%, а 51% вважає кохання з першого погляду цiлковито неможливим. I аж нiяк не вiрить тим 28%, якi пережили це почуття на власному досвiдi.  В його iснування вiрять представники вiкової групи 45 — 54 роки, ну а 18 — 34-рiчнi є найбiльшими скептиками.

* Лише 47% iталiйцiв переконанi: закохатися з першого погляду можливо. Вони полюбляють все  випробовувати на собi i смiливо починають бурхливi романи.

* Найбiльш реалiстично до раптового спалаху почуттiв ставляться британцi. Тут лише 7% вiрять у кохання з першого погляду. I значно бiльше британцiв, зневiрившись у власних силах, звертаються за допомогою у пошуках другої половинки до служб знайомств.

Джерело